Två nya hingstar

Två preliminärt nygodkända hingstar vid Gotlands-premieringen,

Bus-Lasse 714 (prel.)
Gerty Dahlbom Jonsson
Bunge, Hägur 120
624 64  FÅRÖSUND (Gotlands län, I)
telefon 073-588 21 32

Wallander 713 (prel.)
Annika Melin
Apse 610, Burs
623 49  STÅNGA (Gotlands län, I)
telefon 073-654 48 64

välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Facebook User Timeline

Close
personal training cert