Propositon till Grevagården

Avelsvärdering år 2024 för ardenner, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss på
Grevagården, Skövde

Grevagården, Skövde 22 mars 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga ardennerhingstar
Grevagården, Skövde 23 mars 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar
Grevagården, Skövde 24 mars 3-åriga nordsvenska hingstar samt sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk
Ev bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och ardennerhingstar genomförs under fredagen.
Ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar genomförs under lördag eftermiddag.
Ev bruksprov för äldre hingstar genomförs på lördagen.
Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se
klassindelning nedan.
Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt
betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert