Samarbetspartners

Brunte

BRUNTE står för Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté

Ingående föreningar:

Brunte bildades 2001 med syftet

  • att vara föreningarnas gemensamma organ i frågor som rör brukshästanvändandet
  • att samordna parternas intressen för utveckling av brukshästanvändandet som t.ex. teknikutveckling och utbildningsverksamhet
  • att ha gemensam representation i olika organ

Läs mer på BRUNTES hemsida

På föreningen Skogshästens hemsida har alla ingående föreningar möjlighet att lägga till sina aktiviteter. Läs mer på Skogshästens hemsida

Svenska Hästavelsförbundet

Intresseorganisation

I stadgarna står det att Svenska Hästavelsförbundets syfte är att företräda sina medlemmars gemensamma intresse samt att verka för att främja kvaliteten och utvecklingen av den svenska hästaveln. Läs mer på förbundets hemsida

SH har också hästadatabasen Blå Basen med uppgifter om hästar och deras härstamning och resultat m.m. Blå basen

Hästnäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel/uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången, som på olika sätt skall vara ”utvecklingsmotorer” för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är för hästsektorn gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. Vidare bedrivs hästsjukvård inom det helägda dotterbolaget ATG Hästklinikerna AB. Stiftelsens hemsida

Svenska Ponnyavelsförbundet

Svenska ponnyavelsförbundet (SPAF) är en sammanslutning som består av avelsorganisationer/rasföreningar för stambokberättigade ponnyraser och av stödjande medlemsföreningar i Sverige.  SPAF har till ändamål att verka för ponnyavelns utbredande och främjande i Sverige.

Detta gör SPAF:

  • utarbetar och fastställer regler för Ungponnybedömningar för att åstadkomma samordning av arbetet inom ponnyaveln
  • samarbetar med övriga hästavels- och hästsportsorganisationer
  • ingår som medlem i Svenska Hästavelsförbundet (SH).

SPAFs hemsida

Facebook User Timeline

Close
personal training cert