Lokalföreningar

Föreningen Gotlandsruss
http://foreningengotlandsruss.n.nu/
Ordf. Åsa Lundqvist, 0498 – 22 61 77, info@klints.net

Väst-Russ, Västra Sveriges russavelsförening
www.vastruss.se
Ordf. Gunilla Jarhult, tel. 073 083 24 15  g.jarhult@hotmail.com

Skåne-Russ, Skånes russavelsförening
www.skanesrussavelsforening.se
Sara Rosqvist, 0705-762287, Stallbrotorp@gmail.com

Mälar-Russ, Mälardalens russavelsförening
www.skogsbaggen.com
Ordf. Camilla Hecht, 0480–206 72, camilla.hecht@gmail.com

Öst-Russ, Östra Sveriges russavelsförening
www.ostruss.se
Ordf. Katrin Hjalmarsson, 0477–101 06, katrin.hjalmarsson@hotmail.com

Dansk Gotlandsruss Avlsforening
www.dansk-gotlandsruss.dk
Ordf. Julia Conradi, +45 57803160, +45 27574067, hellestruplund@tdcalsl.kd

Soumen Russponiyhdisty
www.russit.net
Ordf. Hanna Vuokniemi, +35850-324 2824, hmvuok@utu.fi

GRANA
Ordf. Joyce Moreno, 811 Carpenter Hill Road, Medford, OR 97501 USA
541-535-6756, GoGotlands@aol.com

Norsk Ponniavlsforening
www.ponniavl.no
Ordf . Live Enerhaugen, Bettumvägen 128, 3178, Våle, Norge
leder@ponniavl.no

Facebook User Timeline

Close
personal training cert