Kommittéer

Reglementsgruppen
Liselotte Erixon (sammankallande)
Kurt Larsson

PR-kommittén
Helene Lagerström (sammankallande)
Marianne Thomsson

Registratur
Liselotte Erixon (registrator, språngrulla)
Pernilla Jobs (stambok, hingstlicens)
Chris Larsson (stambok)
Pernilla Hägg (ersättare)
Madeleine Beckman (ersättare)

Tidningen
Chris Larsson (redaktör)
Kristina Ahlström (ansvarig utgivare)

Domarutbildning
Liselotte Erixon (även kontakt SH)
Helena Jansson

Veterinära frågor
Annika Melin

Avel
Annika Melin (sammankallande)
Liselotte Erixon
Morgan Johnsson
Pernilla Jobs

Avelsrådgivare
Morgan Johnsson

SPAF representanter
Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Gunilla Jarhult (suppleant)
Katrin Hjalmarsson (suppleant)

Moderlandsgruppen
Kristina Ahlström
Liselotte Erixon
Kurt Larsson
Malin Amér

Ungdomsansvarig
Ingrid Hagelberg

Brunte
Camilla Perhult
vakant
Kurt Larsson (kontaktperson i styrelsen)

Hemsida
Malin Amér (sammankallande)
Maria Stark (hemsideansvarig)

Friends arena 2018
Helena Jansson

Representant ponnytrav
Olivia Ekeberg

Facebook User Timeline

Close
personal training cert