Kommittéer

SvRAF Kommittéer 2022

Reglementsgruppen Liselotte Erixon (sammankallande)
Kurt Larsson
Pernilla Jobs
Lennart Gustavsson
PR-kommittén Marianne Thomsson (sammankallande)
Olivia Ekeberg
Emmelie Nilsson
Registratur Liselotte Erixon (registrator, språngrulla, kanslist)
Pernilla Jobs (stambok, hingstlicens)
Chris Larsson (redaktör stambok)
Annerli Johansson (ersättare)
Tidningen Chris Larsson (redaktör)
Lennart Gustavsson (ansvarig utgivare)
Domarutbildning Liselotte Erixon (även kontakt SH)
Helena Jansson
Lennart Gustavsson
Veterinära frågor Annika Melin
Avel Annika Melin (sammankallande)
Liselotte Erixon
Morgan Johnsson
Pernilla Jobs
Avelsrådgivare Morgan Johnsson
SPAF-representanter Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Gunilla Jarhult (suppleant)
Katrin Hjalmarsson (suppleant)
Jennie Söderström (kontaktperson inom SvRAF)
Moderlandsgruppen Kristina Ahlström
Liselotte Erixon
Kurt Larsson
Annika Melin
Lennart Gustavsson
Ungdomsansvarig Pernilla Hecht Karlsson
Brunte Camilla Perhult
Sven-Olof Salomonsson
Lennart Gustavsson
Hemsida Charlotte Carlberg (sammankallande)
Maria Stark (hemsideansvarig)
Ponnytravrepresentant Olivia Ekeberg
SIHS 2022 kontakt Helena Jansson
Granskningsgrupp (inför avelsvärdering av hingstar) Liselotte Erixon
Kurt Larsson
Pernilla Jobs
Rasvis nämnd ston Liselotte Erixon
Madeleine Beckman
Kontaktperson premieringsförrättare
Pernilla Jobs
Diplomtillverkning Charlotte Carlberg
Margareta Smedberg-Bladh
Chris Larsson
Agria-kontakt  Olivia Ekeberg
Facebook-ansvarig Liselotte Erixon (redaktör)
Kristina Ahlström
Maria Stark
Kontaktperson för föreningar i andra länder Liselotte Erixon
Budgetgrupp Helena Jansson
Lennart Gustavsson
Anna Wåhlmark
Katrin Hjalmarsson

Facebook User Timeline

Close
personal training cert