Avelsvärdering Hingst 2020

SUDERBY GÅRD, GOTLAND 1 MARS 2020

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Prop Gotland alla raser 2020
Internetanmälan: Länk
Anmälda hingstar: Länk
Katalog: Länk
Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast den 21 januari 2020 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

RESULTAT»

GREVAGÅRDEN, SKÖVDE 13-15 MARS 2020

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Prop Grevagården 2020

Internetanmälan: Länk
Anmälda hingstar:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga
Katalog: Länk
Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast den 1 februari 2020 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

RESULTAT»

19 april 2020. Wången.
Länk till proposition: Länk (pdf)
Nämnd: Morgan Johnsson & Elisabeth Ljungstorp
Länk till internetanmälan

25 april 2020. Piteå
Länk proposition: länk (pdf)
Nämnd: Morgan Johnsson & Elisabeth Ljungstorp
Länk till internetanmälan

Facebook User Timeline

Close
personal training cert