Avelsvärdering Hingst 2021

Med anledning av rådande COVID-19-läge, förbehåller sig Svenska Russavelsföreningen rätten till ändringar gällande dessa evenemang.

SUDERBY GÅRD, GOTLAND 7 MARS 2021

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Prop Gotland alla raser 2021
Internetanmälan: Länk
Anmälda hingstar: Länk
Katalog: Länk
Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast den 21 januari 2021 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

RESULTAT»

GREVAGÅRDEN, SKÖVDE 30 april-1maj 2021

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Prop Grevagården 2021
Internetanmälan:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga och äldre
Anmälda hingstar:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga
Katalog: Länk
Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast den 1 mars 2021 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

RESULTAT»

 

Facebook User Timeline

Close
personal training cert