Avelsvärdering Hingst 2022

Med anledning av rådande COVID-19-läge, förbehåller sig Svenska Russavelsföreningen rätten till ändringar gällande dessa evenemang.

SUDERBY GÅRD, GOTLAND 6 MARS 2022

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Prop Gotland alla raser 2021
Internetanmälan: Länk
Anmälda hingstar: Länk
Katalog: Länk

Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 21 januari 2022 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej!

GREVAGÅRDEN, SKÖVDE 25-26 mars 2022

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Prop-Grevagården-2022
Internetanmälan:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga och äldre
Anmälda hingstar:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga
Katalog: Länk
Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast den 1 februari 2022 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert