Nytt om hästpass

VIKTIG INFORMATION OM HÄSTPASS FROM 1 JANUARI 2016

Det är några viktiga ändringar att tänka på i och med den nya hästpassförordningen som gäller from i

Ändringar som görs i passet, såsom ex chipmärkning, om hästen ska tas ur läkemedelskedjan

och dylikt, ska registreras av avelsorganisationen, och passet måste skickas in inom fastställd

tid. Detta gäller även hingstar som kastreras!

Passet ska alltså skickas in till registraturen i samband med kastration.

Ändringar gällande status som livsproducerande djur eller ej ska skickas in inom 14 dagar,

övriga ändringar inom 30 dagar.

Hästar som importeras till Sverige och som kommer att vara i landet mer än 90 dagar, ska

tilläggsregistreras. Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet

på tilläggsregistrering. Ansökan ska göras inom 30 dagar efter att hästen tas in i landet.

Ansökningsblankett finns på www.gotlandsruss.se

Hästpassförordningen finns i sin helhet att läsa på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0262&from=EN

Facebook User Timeline

Close
personal training cert