Bidragsansökningar 2016

Svenska Russavelsföreningen beviljats bidrag från Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet sökt bidrag för två projekt under 2016.

Föreningen är beviljat bidrag om totalt 135000 kr för projekt Avelsvärderingsträff samt informationsskrift Gotlandsrusset, vilket innefattar tryckning och distribution av tidningen Gotlandsrusset samt den träff som styrelsen hade med delar av avelsvärderingsnämnden i Alvesta i oktober 2016.

Svenska Russavelsföreningens styrelse

Genom Liselotte Erixon, sekreterare

Facebook User Timeline

Close
personal training cert