välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Inbjudan

Kompetensdagar 2017 på Hästnäringens Riksanläggningar, inbjudan

Stoppa smittspridningen av kvarka! – resultat från aktuell forskning bedriven på SLU i samarbete med forskningsrådet Formas, inbjudan

Facebook User Timeline

Close
personal training cert