Ägarbyte

Nytt pris för ägarbyten from 2022-01-01

From 1/1 2022 är kostnaden för ägarbyten 220 kr.
Avgiften ska förskottsbetalas till pg 693481-4.
Märk inbetalningen med hästens namn.
Ägarbyten genomförs när avgift är betald och original av blanketten ”Ägaruppgifter” inkommit.

Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-59143403, vardagar 08.00-11.00

Facebook User Timeline

Close
personal training cert