Avelsvärdering Gotland

Proposition till avelsvärdering söndag den 6 mars 2022 vid Suderbys gård, Gotland
Länk till anmälningsformulär på Blå basen»

Visningsberättigade raser:
Gotlandsruss
American curly
Amerikansk miniatyr
Ardenner (endast hingstar sedan tidigare godkända enligt rasvisa krav)
Clydesdale
Dartmooor
Exmoor
Haflinger
Irish cob
Kaspisk häst
Kigermustang
Nordsvensk brukshäst
Rysk basjkir
Shagya-arab
Shire
Det kan komma att kompletteras med andra raser om avelsorganisationerna så önskar.

Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 21 januari 2022 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert