Ansökta stuterinamn

Svenska Ponnyavelsförbundet annonserar:

ANSÖKTA STUTERINAMN
Vildgläntans, Shetland Dreams (SD som suffix), shetl., My Silwer, Ljustorp
Whizz Kid, con., Lena Alvlilja, Skurup
Wondergrove, Powwer, Underland, Jannica Krafft, Getinge
UNI`C, Uni´c, UNIC, unic, sv.rp, Jennie Sandman, Vissefjärda
Söderstjerna, Söderstjernas, shetl., Angelica Gillstedt, Kil
Bjällegårdens, nf, Alexandra Oddson, Hjärnarp
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 23 september 2021

ANSÖKTA STUTERINAMN
Furudals, shetl., Marina Ginman, Vassmolösa
Valkyrias, welsh av cobtyp, Pernilla Sundberg, Harmånger
Golden Pony, Golden Pearl, Golden Dream, welsh c, Sarah Petersen, Burträsk
Midåker, Midåkers, shetl., Linda Midåker, Sankt Anna
Stenstu (prefix), SG (suffix), russ, shetl., Cecilia Farinder, Romakloster
Ansökan om medinnehavare
Sturevallen, New Forest, Joakim Gullberg, Visseltofta (Sune Sturesson & Ingela Gullberg)
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 13 oktober 2021

Facebook User Timeline

Close
personal training cert