Dödande av orginalhandling

Hästpass Agust 30-06-0602 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 9 juli 2021.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert