Uppdaterat resultat från avelsvärdering i Luleå 2021-04-24:

Vid veterinärundersökning på klinik bekräftades premieringsveterinärens fynd och Miio är därmed tyvärr inte veterinärt godkänd.

Devil G.W. (30-18-0164)
brun f 2018 e Fantom 639 – Katla 3961 e Morin 469
Mkh 123 cm. 87767=35 poäng. Körprov 6878=29 p (snitt 7,25).
Ej godkänd enligt rasvisa krav

Hellboy G.W. (30-18-0038)
fux f 2018 e Fantom 639 – Tiffy 4472 e Tyson II 536
Mkh 126 cm. 77678=35 poäng. Körprov 8867=29 p (snitt 7,25).
Ej godkänd enligt rasvisa krav

Miio (30-16-0246)
fux f 2016 e Stuves Monopol 546 – Diana-Ross 5795 e Kajak G 405 – Karina 3249 e Kurir G 396
Mkh 126 cm. 98878=40 poäng. Travrekord 2.24,8.
Under förutsättning att blåsljud hjärta är ok vid veterinärundersökning på klinik tilldelas hingsten avelsvärdeklass GII t o m 2022. Klinikundersökningen skall ske senast 2021-05-31.

Solos Glöd (30-18-0230) struken

Facebook User Timeline

Close
personal training cert