Problem i Jordbruksverkets e-tjänst för registrering av anläggning och hästar

Vi får många mail och samtal om russ som inte går att finna i den centrala hästdatabasen.

Det ska enligt Jordbruksverkets hemsida att åtgärdas och vårt råd är att ni avvaktar till efter den 25 mars om ni har problem.

Denna info går att läsa på Jordbruksverkets hemsida:
E-tjänsten stängd för registrering av hästar 22–25 mars
 
Det är problem att lägga in vissa hästar som är födda 2009 eller tidigare i e-tjänsten. Det beror på att UELN för dessa hästar är inlagda på fel sätt i den centrala hästdatabasen. För att rätta till problemet behöver vi stänga e-tjänsten Registrera anläggning för all registrering av hästar den 22–25 mars. Efter det går det att registrera hästar igen.
 
Du kan göra all annan registrering som vanligt den 22–25 mars.

Med vänlig hälsning

Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert