Försvunna pass

Hästpass för Hoppsan Kerstin 30-02-8379 ägare Norra Älvsborgs Ryttarklubb, Stommens Gård, 461 78 Sjuntorp, Oops 30-00-7483, ägare Christina Johansson, Stall Lilla Heda 1, 360 42 Braås, Sandens Turbo 30-06-0692 och Lora 30914029, äg Christina Karlsson, Klevshult Sanden, 568 92 Skillingaryd har förkommit. Duplikat till kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 10 november 2016.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert