Ägarändring gotlandsruss

  • Ägarbyte sker genom insändande av det ägarbytesbevis som hör till hästpasset. Blanketten ska vara underskriven och daterat när ägarbyte skett.
  • För att ägarbyte ska ske, måste ägarbytesavgiften förskottsbetalas.
  • Avgiften är på 200:- samt 10 kr för porto, dvs 210:- per häst och det ska förskottsbetalas till Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4.
  • Inbetalningen måste följas med hästens namn enligt hästpasset, så vi vet till vilken häst inbetalningen hör.

Efter att inbetalning sker kommer ägarbeviset att skickas ut till ny ägare, vilket görs ungefär en gång var 14:e dag, så normal handläggningstid är mellan 1-3 veckor innan ägarbeviset kommer hästägaren tillhanda, beroende på var i cykeln begäran av ägaruppgifter inkommer.

Inga ägarändringar kommer att ske innan avgiften är betald.

Registrering av ägarbyte i samband med omregistrering från hingst till valack

Observera att om hästen ska registreras om från hingst till valack i samband med ägarbyte, måste hästpasset skickas med. Det kommer efter att ändringen skett att skickas tillbaka med rekommenderat brev, vilket kostar 100 kr i porto.

Kostnad för ägarbyte samt omregistrering till valack är således 300 kr, vilket måste förskottsbetalas på samma sätt som i ovanstående text.

Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er till Svenska Russavelsföreningens registratur, antingen via e-post eller per telefon enligt uppgifter nedan. Telefontid mellan 8.00-10.00 vardagar.

Svenska Russavelsföreningens registratur
Liselotte Erixon
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
telefon 08-591 434 03

registrator@gotlandsruss.se

 

Facebook User Timeline

Close
personal training cert