Jennie Larsson är ny utställningskoordinator

Respektive lokalförening ska kontakta Jennie innan de beslutar datum för att checka av att det funkar, 070-252 85 83, jennie.larsson1@gmail.com

Utställningskoordinator, ny roll i SvRAF

Bakgrund
Vid flera tillfällen har arrangemang hos lokalföreningar bokats och genomförts samma dag
eller samma helg, vilket gör att våra russägare inte kan åka på flera av våra arrangemang. Det
behövs bättre styrning och kommunikation kring vilka arrangemang som genomförs när.

Syfte
Koordinera och godkänna förslag på arrangemang hos lokalföreningar så dessa ej krockar
med andra arrangemang.

Rollbeskrivning

 • Kontaktperson i SvRAF för lokalavdelningar då det gäller utställningsfrågor och
  regelverk utställningar
 • Koordinera så att lokalföreningars arrangemang ej krockar i datum
 • Koordinera så att lokalföreningars arrangemang i möjligaste mån använder olika
  domare till våra utställningar under samma år (undvika att en och samma domare
  används på flera utställningar samma år)
 • Koordinera så att större andra arrangemang ej krockar med SvRAF/lokalföreningars
  arrangemang
 • Se till att godkända arrangemang läggs ut på SvRAF hemsida

Årsmöte 2018 kallelse och handlingar

Inbjudan och kallelse till Svenska Russavelsföreningens årsmöte
Lördagen den 7 april 2018
på Församlingsgården, Utvägen 9 i Eslöv
Lunch serveras kl.12.00, pris 115 kr inkl. dryck samt kaffe och kaka.
Årsmötet börjar kl.13.00
Efter mötet berättar Liselotte Erixon om stammar och visar bilder från gamla tider.
Eftermiddagskaffe och kaka till ett pris av 40kr serveras.
Anmälan till lunch och/eller fika görs senast den 1 april till Gunnel Lindgren, tel. 0733 20 00 11 eller med e-post till k.olsson@gmail.com
Arrangör Skåneruss i samarbete med Svenska Russavelsföreningen
Årsmöteshandlingar: 
Agenda_årsmöte 2018
Bilaga 2 och 3 lämnas på plats

Facebook User Timeline

Close
personal training cert