Bidragsansökningar

Svenska Russavelsföreningens styrelse har till Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet beviljats bidrag för tidningen ”Gotlandsrusset 2021-2022”.

Svenska Russavelsföreningens styrelse

Genom Liselotte Erixon, sekreterare

Bidragsansökningar 2019

Svenska Russavelsföreningens styrelse har till Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet beviljats bidrag för tidningen ”Gotlandsrusset 2019”.

Svenska Russavelsföreningens styrelse

Genom Liselotte Erixon, sekreterare

Bidragsansökningar 2018

Svenska Russavelsföreningens styrelse har till Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet sökt bidrag under 2018 för tidningen Gotlandsrusset 2018.

Jordbruksverket mottog ansökan  2017-11-30 och beslut kommer att fattas under våren.

Svenska Russavelsföreningens styrelse

Genom Liselotte Erixon, sekreterare

Uppmärksammande av ston med bevarandevärd härstamning

Sverige har ett bevarandeansvar för sina inhemska djurraser, och Svenska Russavelsföreningen har såsom stamboks- och registerförande förening för gotlandsruss i Sverige, en viktig uppgift att försöka se till att de stammar som finns i rasen skall bevaras inför framtiden.

Svenska Russavelsföreningens styrelse har beslutat att arbeta för att uppmärksamma gotlandsrusston med härstamning som av olika orsaker kan anses vara extra värd att bevara. Detta efter att frågan åter diskuterades vid den träff som var med styrelse och avelsvärderingsnämnd hösten 2016.

Detta infördes redan 2010 då ett 10-tal ston erhöll ett brev om att deras ston ansågs extra bevarandevärda. Sedan slutet av 2010 har inga brev skickats ut, men enligt styrelsebeslut ska detta återupptas under 2017.

Det är i första hand stoföl som grundstambokförs, eller ston som byter ägare som kommer att få dessa brev, och arbetet sker via Svenska Russavelsföreningens registratur.

SvRAF vill i samband med detta understryka att alla friska och sunda gotlandsrusston är värdefulla i avelsarbetet och att detta bara är ett sätt att uppmärksamma ägarna att de har djur som av olika orsaker rent härstamningsmässigt kan utgöra ett gott tillskott i avel.

Enligt uppdrag

Odensala 2017-04-01

Liselotte Erixon

Svenska Russavelsföreningens registrator

Bidragsansökningar 2017

Svenska Russavelsföreningens styrelse har till Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet sökt bidrag för två projekt under 2017:

  1. Tidningen Gotlandsrusset- föreningens viktigaste informationskanal.
  2. Riksstambok XX- kommande band av Riksstambok för russ, som beräknas tryckas och distribueras under 2017.

Jordbruksverket mottog ansökningarna 2017-01-29 och ansökan om ”Gotlandsrusset” beviljades med 50 000:-, medan ansökan om Riksstambok blev avslagen.

Svenska Russavelsföreningens styrelse

Genom Liselotte Erixon, sekreterare

Införande av temperamentsbetyg vid avelsvärdering av hingstar from 2017

Svenska Russavelsföreningens styrelse har efter diskussioner vid höstens avelsvärderingsträff med styrelse och avelsvärderingsnämnd beslutat att from 2017 införa temperamentsbetyg för de hingstar som visas vid avelsvärdering.

Detta regleras i ”Hingstreglemente 2017”:

24.11     Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta:

  • allmän sundhet
  • hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde
  • frihet från ärftliga defekter
  • ett temperamentsbetyg i skala 1-10
  • 5 p eller under är underkänt temperament
  • 6-10 p är godkänt temperament
  • 8 p är normalt temperament för sin ålder
  • 10 p är exemplariskt temperament

För att kunna tilldelas G, GII eller GI måste hingst ha tilldelats temperamentsbetyg 6 eller högre.

Temperamentet tilldelas av veterinären vid veterinärstationen i samband med hälsotillstånd.

Enligt uppdrag

Odensala 2017-01-01

Liselotte Erixon

Sekreterare

Facebook User Timeline

Close
personal training cert