HIPPOCAMPUSDAGEN 2022

Välkommen till

HIPPOCAMPUSDAGEN 2022

Att välja och köpa häst – vad ska man tänka på?

Fredagen den 18 november klockan 09.00 – 16.00, endast digitalt.

Hippocampusdagen vänder sig till en bred publik av intresserade inom hästsektorn, såväl yrkesaktiva som hobbyutövare.

Föreläsningarna ges av forskare på SLU och SVA samt särskilt inbjudna gäster. Se hela programmet på hippocampus hemsida.

Dagen direktstreamas och visas kostnadsfritt på SLU-play , ingen anmälan behövs. Det är öppet att titta under dagen men man kan också välja att se allt i efterhand då dagen filmas och ligger kvar på SLU-play. Frågor till föreläsarna ställs på mail hastkommitten@slu.se .

Varmt välkomna önskar Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga (VH) fakultetens kommitté för hästfrågor!

Marie Rhodin, SLU ordförande

Gittan Gröndahl, SVA, ledamot

Anna-Lena Holgersson, SLU, sekreterare

Material till årsmötet

Inbjudan, kallelse och material till Årsmöte i Svenska Russavelsföreningen

Årsmötet kommer att hållas på Grevagården, Skövde fredagen den 25 mars kl. 18.30 (eller 30min efter hingstpremieringens avslut om den håller på längre än 18.30).

Anmälan till årsmötet sker till Jennie Söderström senast 20:e mars.
via mejl jennie.soderstrom1@gmail.com eller via sms till 070-252-8583

Bifogat finns agenda samt en proposition med förslag om uppdatering av nuvarande stadgar.

Välkommen!
Svenska Russavelsföreningen

Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår för SvRAF enligt följande. Till ordförande förslår vi Lennart Gustavsson, som ny ordinarie istället för Kristina Ahlström föreslår vi Ingrid Hagelberg och som ny suppleant istället för Ingrid Hagelberg föreslår vi Annika Melin. I övrigt föreslår vi omval.

Utbildning till KBI-domare

Då olika former av körprov ökar på sommarpremieringar så finns ytterligare behov av domarkompetens. Från och med 2021 så har samtliga visningsberättigade raser möjlighet att genomköra körprov på sommarpremieringar. Därför erbjuder vi på Svenska Hästavelsförbundet nu ett kurstillfälle för första delen av nyutbildning av KBI-domare där ni som medlemsföreningar har möjlighet att nominera deltagare till kursen. Behoven för nyutbildning inom föreningarna kan skilja sig mellan exempelvis geografiska områden, att det inom olika län kan finnas olika stora behov av godkända KBI-domare av vissa orsaker. Då en eventuell prioriteringsordning kan ske beroende på antal intresserade, så önskar vi att ni ser till behoven inom specifika områden och gärna motiverar dessa.

KBI-domarutbildning i Svenljunga

14-15/5-2022
Ryasjö Hästgård, Sexdrega
Kursledare Lars-Åke Johansson, Tobias Sandahl och Anders Svensson
Kostnad: 625:- inkl moms som faktureras deltagaren
Förtäring till självkostnadspris, vi åker gemensamt och äter lunch på värdshus i närheten.

Kursen innehåller utbildning inom de olika körproven på sommarpremieringar: körprov för 1- och 2 åriga ston och valacker, frivilligt körprov (FKP) och Körbarhetsintyg (KBI) Kursen innehåller bland annat genomgång av bedömningspunkter, körprovsbanorna, diskussioner och olika praktiska förevisningar. Deltagarna får möjlighet att i grupp och enskilt bedöma ekipage. För att bli godkänd KBI-domare krävs deltagande i två kurser och att kursledarna godkänner utförda bedömningar. Denna kurs är första tillfället till att bli godkänd KBI-domare.

Ta chansen att nominera intresserade medlemmar till detta kurstillfälle, gärna med förkunskap om körning och körprov men det är inget krav. Vi vill ha era nomineringar senast 15/4 med en kort motivering. Beroende på antal anmälningar så kan kursen komma att bli två dagar eller en heldag, då en fortbildningskurs för redan godkända KBI-domare går parallellt.

Vid frågor och/eller nomineringar kontakta irene@svehast.se

Med vänlig hälsning,

Irene Gidmark

Svenska Hästavelsförbundet

Föreläsning och ungdomsmöte

Inbjudan för Svenska Hästavelsförbundets ungdomsprojekt

Inbjudan föreläsning

Den 3/6 kl 18,30-ca 20,30 är det föreläsning och ungdomsmöte med årsmöte på Teams.

Föreläsningen pågår i ca en timme, därefter möte. Ungdomarna är välkomna att delta bara på det ena eller både och, men självklart hoppas vi att så många som möjligt vill delta i mötet. Föreläsare är Emelie Espegren, från Ryttaroptimering. Temat kommer att vara ”Motivation – att leda dig själv och andra”. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och har tidigare föreläst för SH’s ungdomar på en Ungdomskonferens i Skara.

Påminnelse! Vi kommer att rekrytera fler ungdomar till Ungdomsrådet, så har ni i föreningarna någon engagerad och nyfiken ungdom så är ni varmt välkomna att rekommendera de till UR. För att delta i Ungdomsrådet förväntas ungdomen ha ett intresse för avelsverksamhet, ungdoms- och föreningsarbete. Att vilja delta i möten, utbildningar och evenemang digitalt och/eller fysiskt. Kontakta gärna irene@svehast.se vid frågor eller funderingar.

Om ni vill rekommendera en ungdom till UR, gör det senast den 1/6 till irene@svehast.se  Skriv namn, ålder, kontaktuppgifter samt en kort motivering.

Med vänlig hälsning,

Irene Gidmark

Svenska Hästavelsförbundet 

Facebook User Timeline

Close
personal training cert