Sålda hingstar

Albin JSA 674, såld 2018-05-24 till:
Stuteri Mariline, Levide Gård
Näs Levide 166
623 37  HAVDHEM (Gotlands län, I)
telefon 0498-29 14 29, 076-824 34 56

Trusst Me 687, såld 2018-06-16 till:
Maria Johansson
Spakarp, Björkstugan 1
590 14  BOXHOLM (Östergötlands län, E)
telefon 070-914 95 56

Beviljad dispens

Svenska Russavelsföreningens styrelse behandlade vid telefonmöte 20180319, den dispensansökan som inkommit från avelsvärderingsnämnden för russ, gällande Zlatan Nick 30-04-8628.
AVN har ansökt om dispens för att kunna införa Zlatan Nick i Riksstambok för russ, trots att han inte uppfyller rasvisa krav enligt gällande Hingstreglemente.
Styrelsen i Svenska Russavelsföreningen beslutade vid mötet att bevilja ansökan.
Enligt uppdrag
Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert