Dödande av orginalhandling

Hästpass på Mattis 30-04-8816, ägare Jenny Bring, Runneberg, Runnekulla, 541 92
Skövde,och Slättens Wendi Wii 30-10-0019, ägare Anne Mie Göransson, Norra Bussjövägen
193:15, 27199 Ystad har förkommit. Ägarna ansöker om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 12 juli 2018.

Dödandet av orginalhandling

Hästpass på Lycka 5149 har förkommit. Göran Graaf, Mellangatan 4, Visby, ansöker om att döda originalhandling.

Registreringsbevis på Miss Jupard 3096-6009, har förkommit. Ägare Helen Löfblad, Norrbäcken 137, 860 25 Kovland ansöker om att döda originalhandling.

Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 12 februari 2018.

Dödandet av orginalhandling

Hästpass på Skogami 30-03-8719 har förkommit. Ägare Maria Björnberg, Lerbäck, Ekelyckan, 456 93 Hunnebostrand, ansöker om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 29 december 2017.

Dödande av orginalhandling

Hästpass på Elos 30-05- 0238 har förkommit. Polismyndigheten i Växjö ansöker om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 23 juni 2017.

Förkommit hästpass

2017-01-24

Hästpass på Amiko 30893154 har förkommit. Ägaren, Karin Arrhén, Björklundsgatan 2, 593 34 VÄSTERVIK ansöker om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 23 februari 2017.

Försvunnet pass

2016-12-19

Hästpass på Diezel Doris 30040527 har förkommit. Ägaren, Ylva Slottner, Törnbotten 221, 386 90 Färjestaden ansöker om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 19 januari 2017.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert