Dödande av originalhandling

Hästpass för Lakbäckens Eira 30090347 och Bessan Fri 30-10-0001 förkommit . Ägarna har
ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 29 januari 2022.

Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport L 30036 gällande Xheden 753 och Oktana KL 5321 har förkommit .
Ägaren har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 12 januari 2022.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert