Dödande av orginalhandling

Hästpass på Come Clarity 30-11-0141 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 28 februari 2022.

Dödande av originalhandling

Hästpass för Lakbäckens Eira 30090347 och Bessan Fri 30-10-0001 förkommit . Ägarna har
ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 29 januari 2022.

Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport L 30036 gällande Xheden 753 och Oktana KL 5321 har förkommit .
Ägaren har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 12 januari 2022.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert