Dödandet av orginalhandling

Hästpass tillhörande Carnalit 30-02-8040 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 22 april 2021.

Hästpass tillhörande Kansas 30-10-0306 och Prins Douglaz 30-03-8460 har förkommit.
Ägarna har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 28 april 2021.

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Skotts Dooleys 30071016 har förkommit.. Ägaren ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 19 januari 2021.

Hästpass på Kenai 30030056 och Gunnarsöknas Didrik 30-02-8186 har förkommit. Ägarna
har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 4 februari 2021.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert