Avelsvärdering Hingst 2019

  

SUDERBY GÅRD, GOTLAND. 3 MARS 2019

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Länk
Internetanmälan: Länk
Anmälningsblankett: Länk
Anmälda hingstar: Länk
Katalog: Länk
Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast den 21 januari 2019 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

GREVAGÅRDEN, SKÖVDE. 15-16 MARS 2019.

Russ, ardenner, nordsvensk.
Arrangör: Sv Russavelsföreningen, Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen.
Proposition: Länk
Anmälningsblankett: Länk
Internetanmälan: Länk
Anmälda hingstar 3 år: Länk
Anmälda hingstar 4 år och äldre: Länk

Katalog: Länk

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari 2019. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert