Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport L 30036 gällande Xheden 753 och Oktana KL 5321 har förkommit .
Ägaren har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 12 januari 2022.

Såld hingst

Stans 622, såld 2021-12-03 till: 
Roland Jansson 
Stenstangården 
671 94  BRUNSKOG (Värmlands län, S) 
telefon 070-576 44 65 

Avelsvärdering år 2022, Grevagården Skövde

Avelsvärdering år 2022 för ardenner, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss på Grevagården, Skövde

Med anledning av rådande COVID-19-läge, förbehåller sig arrangerande föreningar rätten till ändringar gällande detta evenemang. Tänk på att ett vaccinationspass kan komma att behöva visas upp.

Länk till anmälningsformulär på Blå basen>>

Grevagården, Skövde 25 mars 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga ardennerhingstar

Grevagården, Skövde 26 mars 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar

Grevagården, Skövde 27 mars 3-åriga nordsvenska hingstar samt sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk

Ev bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och ardennerhingstar genomförs under fredagen.
Ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar genomförs under lördag eftermiddag.
Ev bruksprov för äldre hingstar genomförs på lördagen.

Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se klassindelning nedan.

Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari 2022. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Årets KBI

Körbarhetsintyg år 2021, 5 gotlandsruss:
Axtorps Saxon 765, 9-9-7-5-7=37 poäng
Bell 30-17-0008 (v), 8-10-10-10-10=48 poäng
Lojstarzan 30-16-0188 (v), 7-9-8-7-8=39 poäng
Mines Blixtra 6102, 10-10-10-9-10=49 poäng
Skummes Tesla 30-16-0102 (v), 9-9-10-5-8=41 poäng

Såld hingst

Hyltans Findus 769, såld 2021-11-20 till: 
Lena Hedlund 
Näset 68 
786 94  ÄPPELBO (Dalarnas län, W) 
telefon 070-213 11 62 

10- fölsdiplom

Svenska Russavelsföreningens 10-, 15- och 20-fölsdiplom 2021

Föreningens 10-fölsdiplom till lägst A-premierade ston har 2021 tilldelats:

Agata 4197 (ELIT), äg. Emmelie Nilsson, Tomelilla

Allgunnens Ömina 4729 (ELIT), äg. Göran Jonasson, Torsås

Juline 5237 (ELIT), äg. Simon Pettersson, Hemse (Lojsta)

Levina 5248 (A), äg. Hushållningssällskapet Gotland, Romakloster (Lojsta)

Madine 4559 (ELIT), äg. Ingela Lindgren, Alfta (Lojsta)

Plask 5296 (A), äg. Tobias Mattsson, Visby (Lojsta)

Qådan 4754 (A), äg. Allan Keldergard & Tobias Mattsson, Hemse (Lojsta)

Sippan 4438 (A), äg. Simon Pettersson, Hemse (Lojsta)

15-fölsdiplom:

Juverina 4135 (ELIT), äg. Hilding Norrby, Visby (Lojsta)

Niann 4433 (A), äg. Allan Keldergard & Tobias Mattsson, Hemse (Lojsta)

Töa 4514 (ELIT), äg. Ingela Johansson, Hemse (Lojsta)

20-fölsdiplom:

inga ansökningar

Facebook User Timeline

Close
personal training cert