Sålda hingstar

Hällman 743, såld 2023-06-28 till:
Tobias Gustavsson
Örnhult 3
362 95 URSHULT (Kronobergs län, G)
telefon 072-373 12 80

Zeb KL 775, såld 2023-07-09 till:
Björn Karlsson
Siggarpsvägen 167
374 94 TRENSUM (Blekinge län, K)
telefon 0454-615 75

Fölbidrag 2022

Utbetalning av fölbidrag för 2022 är avklarad.

Mellan den 23-25 juni 2023 utbetalades samtliga fölbidrag för föl födda 2022.

Det kan ta upp till några dagar innan pengarna finns på kontot, beroende av bank.

Har ni frågor om något gällande administrationen av fölbidragen 2022 är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Liselotte Erixon
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-591 434 03, vardagar 17.00-19.00
E-post sekreterare@gotlandsruss.se

Förväxlingsfall

Vid den obligatoriska härstamningsverifieringen via DNA av årets nygodkända hingstar uppdagades att hingsten Brag KL 818 omöjligt kunde vara fallen efter uppgiven fader (Union KL 721).

Uppfödaren och ägaren Stuteri KL hade två ston som fölade i samma ligghall samma natt 2020-06-07, och misstanken nu blev att de stona sannolikt hade råkat byta föl med varandra.

Kompletterande tagelprov togs från båda avkommorna och moderstona, och utredning från Sveriges Lantbruksuniversitet med fullständig härstamningsverifiering som kom SvRAF tillhanda 2023-05-25 styrker att härstamningarna stämmer om stona Enja 4115 och Ritva KL 5547 hade bytt föl med varandra.

Hingsten BRAG KL är e Prakt KL 675 u Ritva KL 5547 (e Lordi KL 624)

Stoet BONETT KL är e Union KL 721 u Enja 4115 (e Rex G 463)

Hästpassen har skickats till SvRAFs registrator för korrigering i Blå Basen och för utfärdande av nya pass med korrekt härstamning.

Avelsvärderingsnämnden beslutade 2023-05-30 att avelsvärderingen på Grevagården 2023-03-24 av Brag KL även gäller hingsten med den nu fastställda härstamningen.

SvRAFs AU har också behandlat ärendet med samma slutsats.

Brag KL 818 är därmed riksstambokförd och har utfärdad betäckningslicens, och är klar för avelsverksamhet.

Leksand 2023-06-06
Pernilla Jobs
stambokförare och hingstlicensansvarig

Svenska Russavelsföreningen

Var ute i tid med era hästpass!

Årets första russföl har blivit grundstambokfört och fått sitt hästpass.

Det är långt ifrån alla föl som fötts, men föreningen vill uppmana alla att vara ute i god tid med att skaffa pass, så det inte blir en stor ansamling i slutet av året.

För föl födda innan den 1/7 ska komplett ansökan vara inskickad senast den 31/12. För föl födda 1/7 eller senare, ska passansökan vara insänd senast då fölet blivit sex månader.

Tänk också på att passansökan ska vara komplett.

* Betäckningsrapport i original måste skickas med. Är det en digital rapport (serienummer W) är det blanketten ”Registreringsansökan” som ska biläggas, inget annat.

* Är du ägare till stoet i Blå Basen? Om inte, se till att göra ägarbyte innan eller i samband med passansökan, då det alltid är den som står som registrerad ägare som kommer att stå som uppfödare till fölet.

* Fodervärd? Ska du stå som uppfödare till föl vars mor ägs av någon annan, måste passansökan medföljas av uppfödarintyg där stoägaren intygar att denne avsäger sig uppfödarskapet. Observera att detta ska biläggas årligen. Blanketten finns att hämta på www.gotlandsruss.se, annars går det utmärkt att skriva på vanligt papper, alt skicka e-post, men det ska göras i samband med passansökan.

Har ni frågor är ni välkomna att skicka dem till registrator@gotlandsruss.se

Lycka till med era föl!

Liselotte Erixon

Registrator

Bidragsansökningar

Svenska Russavelsföreningens styrelse har till Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet beviljats bidrag för tidningen ”Gotlandsrusset 2021-2022”.

Svenska Russavelsföreningens styrelse

Genom Liselotte Erixon, sekreterare

Facebook User Timeline

Close
personal training cert