Avelsvärdering 2020

Proposition till avelsvärdering söndag den 1 mars 2020 vid Suderbys gård, Gotland
Visningsberättigade raser:
Gotlandsruss
American curly
Amerikansk miniatyrhästAngloarab (*enbart exteriörbedömning. Även hingstar registrerade i raskod 01, 02, 04 och 14 är berättigade att visas för
godkännande inom angloavel. Dubbelkolla med  föreningen  om hingsten uppfyller kraven för visning innan anmälan görs)
Ardenner (endast hingstar tidigare godkända enligt rasvisa krav)
Clydesdale
Dartmoorponny
Exmoor
Haflinger
Irish Cob
Kaspisk Häst
Kigermustang
Lipizzaner
Morganhäst
Nordsvensk Brukshäst
Rysk Basjkir
Shagya-arab
Shire
Det kan komma att kompletteras med andra raser om avelsorganisationerna så önskar.
Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 21 januari 2020 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Prop Gotland alla raser 2020

Webbanmälan

Avelsvärdering Grevagården 13-15 mars

Avelsvärdering år 2020 för ardenner, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss på Grevagården, Skövde

Grevagården, Skövde 13 mars 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga ardennerhingstar
Grevagården, Skövde 14 mars 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska brukshingstar
Grevagården, Skövde 15 mars 3-åriga nordsvenska brukshingstar samt sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk

Ev bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och ardennerhingstar genomförs under fredagen. Ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar genomförs under lördag eftermiddag.

Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se klassindelning nedan.

Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari 2020. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Internetanmälan

Prop Grevagården 2020

Dödande av orginalhandling

Betäckningsrapport L 6858 gällande betäckning mellan Trusst Me 687 och E-Sally 5347, har
förkommit. Fölägare ansöker om att döda originalhandling.
Hästpass med denna som underlag kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom,
inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195
92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 25 december 2019.

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Gimili 30-05-0110 har förkommit. Ägare ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 27 november 2019.

Sålda hingstar

Namnlöse 584, såld 2019-10-27 till:
Amanda Frick
Tönnersa 241
305 96  ELDSBERGA (Hallands län, N)
telefon 076-885 85 38

Skansens Qrut 703, såld 2019-10-13 till:
Linnéa Olivefalk
Grönbo gård, Brogårdavägen 21
275 92  SJÖBO (Skåne län, LM)
telefon 076-891 69 79

10-, 15- och 20-fölsdiplom 2019

Svenska Russavelsföreningens 10-, 15- och 20-fölsdiplom 2019

Föreningens 10-fölsdiplom till lägst A-premierade ston har 2019 tilldelats:

Kämpe-Lisa 4263 (A), äg. familjen Stockman, Götene

Lillan 4981 (A), äg. Johan Södergren, Floby

Vissla 4512 (A), Ingela Johansson, Hemse (Lojsta)

 

15-fölsdiplom:

Mariella 3922 (A), äg. syskonen Öjefors, Hemse (Lojsta)

 

20-fölsdiplom:

inga ansökningar

Facebook User Timeline

Close
personal training cert