Enkät från Hästnäringens Yrkesnämnd om hästverksamheter

Hästnäringens Yrkesnämnd genomför en undersökning kring kompetensbehovet hos arbetsgivare i hästnäringen. Bakgrunden är bland annat pågående utredningar inom gymnasieskolan där näringen förväntas inkomma med synpunkter på framtida utbildning.

Vi är medvetna om att de senaste månadernas utveckling kan ha förändrat förutsättningarna för din verksamhet och kompetensbehovet. Utgå från din nuvarande situation.

Enkäten är anonym och inga uppgifter kommer att kopplas till en specifik verksamhet om man inte själv skriver in dessa uppgifter.

Vi önskar svar på enkäten senast den 30 november.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Sara Westholm
Kanslichef, Hästnäringens Yrkesnämnd

 

Länk till enkäten

 

Dödande av orginalhandling

Hästpass för Citron 30-07-1038 har förkommit. Ägare ansöker om att döda originalhandling.
Duplikat kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 12 december 2020.

10-, 15- och 20-fölsdiplom 2020

Föreningens 10-fölsdiplom till lägst A-premierade ston har 2020 tilldelats:

Artina 4198 (ELIT), äg. Rungegårds Stuteri, Tingsryd

Bridget 4399 (A), äg. Hushållningssällskapet Gotland, Romakloster (Lojsta)

Cloetta 4511 (Super-ELIT), äg. Therese Bjurman, Djurås

Dans 3511 (ELIT), äg. Mimmi Appelqvist, Mormors Stuteri, Tollarp

Eld 4548 (A), äg. Annika Melin, Stånga

Enets Molly 5004 (ELIT), äg. Karl-Erik Johansson, Kvänum

Gummy 4638 (ELIT), äg. Malin Luckman, Mormors Stuteri, Tyringe

Liljekonvalj 4124 (ELIT), äg. Eva Hjälm, Östhammar

Pepsi 4060 (ELIT), äg. Desireé Pettersson, Motala

Plask 5296 (A), äg. Tobias Mattsson, Visby (Lojsta)

Regitze Ernst 4180 (Super-ELIT), äg. Stuteri Ernst, Klippan

Ripadals Fanny 3861 (ELIT), äg. Malin Luckman, Mormors Stuteri, Tyringe

 

15-fölsdiplom:

Artina 4198 (ELIT), äg. Rungegårds Stuteri, Tingsryd

Bridget 4399 (A), äg. Hushållningssällskapet Gotland, Romakloster (Lojsta)

Dessan 3426 (ELIT), äg. familjen Luckman, Linderöd

Gumantika 4216 (ELIT), äg. Malin Luckman, Mormors Stuteri, Tyringe

Liljekonvalj 4124 (ELIT), äg. Eva Hjälm, Östhammar

 

20-fölsdiplom:

inga ansökningar

Ansökta stuterinamn

Svenska Ponnyavelsförbundet annonserar:

ANSÖKTA STUTERINAMN
Oskarsberg´s, welsh, Jenny Eliasson Nilsson, Kil
Ansökan om övertagande
Långarnö, con., Catarina Sjöberg, Grillby.
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 26 november 2020

ANSÖKTA STUTERINAMN
DreamCatch, DreamStar, Dream&Hope, shetl., Petra Floryd, Tidaholm
Västangården, Anidas, Samdbergs, welsh cob, Annie & Ida Sandberg, Alingsås
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 9 november 2020

 

Facebook User Timeline

Close
personal training cert