välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Ansökta stuterinamn

Svenska Ponnyavelsförbundet annonserar:

ANSÖKTA STUTERINAMN
Utvängs, exm., Josefin Åkesson-Björling, Tidaholm
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 3 augusti 2020

ANSÖKTA STUTERINAMN
Edda, Nand, Lovis, welsh, Moa Nandorf, Stockholm
Kulebo, welsh, nf, Therese & Richard Hildorsson, Nässjö
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 7 augusti 2020

ANSÖKTA STUTERINAMN

Lyckes, Lycke Gård, shetl., Beleen Wisén Hansson, Tvärred

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 16 augusti 2020

ANSÖKTA STUTERINAMN
af Skuggfaxes, shetl., Therése Skrubbe, Ydre
Grenryda, shetl., Emelie Johansson, Eskilstuna
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 20 augusti 2020

ANSÖKTA STUTERINAMN
Totes. Russ, welsh, shetl., sv.rp., Alf Johansson & Carina Legander, Långasjö
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 27 augusti 2020

ANSÖKTA STUTERINAMN
Loved by, Lovely, By love, shetl., Marie Borgström, Bjärred
KLT breeding, wp, Ilse Ekenborn, Onsala
Ansökan om medinnehavare
Acera, shetl, Josefin Skilberg, Skinnskatteberg. (Dotter till Annalena Hulsebos)
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 31 augusti 2020

Facebook User Timeline

Close
personal training cert