Proposition till avelsvärdering Gotland 3 mars 2024

Proposition till avelsvärdering söndag den 3 mars 2024 vid Suderbys gård, Gotland

Visningsberättigade raser:
Gotlandsruss

American curly
Amerikansk miniatyr
Ardenner (endast hingstar sedan tidigare godkända enligt rasvisa krav)
Clydesdale
Dartmooor
Exmoor
Fellponny
Haflinger
Irish cob
Kaspisk häst
Kigermustang
Konik polski
Nordsvensk brukshäst
Rysk basjkir
Shagya-arab
Shire
Det kan komma att kompletteras med andra raser om avelsorganisationerna så önskar.

Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 21 januari 2024 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert