Förväxlingsfall

Vid den obligatoriska härstamningsverifieringen via DNA av årets nygodkända hingstar uppdagades att hingsten Brag KL 818 omöjligt kunde vara fallen efter uppgiven fader (Union KL 721).

Uppfödaren och ägaren Stuteri KL hade två ston som fölade i samma ligghall samma natt 2020-06-07, och misstanken nu blev att de stona sannolikt hade råkat byta föl med varandra.

Kompletterande tagelprov togs från båda avkommorna och moderstona, och utredning från Sveriges Lantbruksuniversitet med fullständig härstamningsverifiering som kom SvRAF tillhanda 2023-05-25 styrker att härstamningarna stämmer om stona Enja 4115 och Ritva KL 5547 hade bytt föl med varandra.

Hingsten BRAG KL är e Prakt KL 675 u Ritva KL 5547 (e Lordi KL 624)

Stoet BONETT KL är e Union KL 721 u Enja 4115 (e Rex G 463)

Hästpassen har skickats till SvRAFs registrator för korrigering i Blå Basen och för utfärdande av nya pass med korrekt härstamning.

Avelsvärderingsnämnden beslutade 2023-05-30 att avelsvärderingen på Grevagården 2023-03-24 av Brag KL även gäller hingsten med den nu fastställda härstamningen.

SvRAFs AU har också behandlat ärendet med samma slutsats.

Brag KL 818 är därmed riksstambokförd och har utfärdad betäckningslicens, och är klar för avelsverksamhet.

Leksand 2023-06-06
Pernilla Jobs
stambokförare och hingstlicensansvarig

Svenska Russavelsföreningen

Facebook User Timeline

Close
personal training cert