Dödande av originalhandling

Hästpass på C.M Bellman 30-07-0948 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 10 mars 2023.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert