Svenska Russavelsföreningens 10-, 15- och 20-fölsdiplom 2022

Svenska Russavelsföreningens 10-, 15- och 20-fölsdiplom 2022

Föreningens 10-fölsdiplom till lägst A-premierade ston har 2022 tilldelats:
Jota KL 4658 (ELIT), äg. Jane Brattfors, Kode
Lin 4825 (ELIT), äg. Patrik Gustavsson, Klintehamn (Lojsta)
Skogsduvan 5402 (ELIT), äg. Patrik Gustavsson, Klintehamn (Lojsta)

15-fölsdiplom:
Juliana 3871 (ELIT), äg. Börje Johansson, Klintehamn (Lojsta)
Pepsi 4060 (ELIT), äg. Desireé Pettersson, Motala
Vissla 4512 (A), äg. Ingela Johansson, Hemse (Lojsta)

20-fölsdiplom:
Lingela 4130 (ELIT), äg. Ingela Lindgren, Alfta (Lojsta)

Facebook User Timeline

Close
personal training cert