Dödande av originalhandling

Hästpass på Rucia 30-05-0415 och Ur Kul 30080152 har förkommit. Ägaren har ansökt om
att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 24 juni 2022.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert