Dödande av orginalhandling

Hästpass på H-Sparvöga 4368 30-01-8019 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 13 maj 2022.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert