Dödande av originalhandling

Hästpass på Lojstas Brand 30-97-6276, Gunnarstorps Tösen 30-03-0697 och Oktan 30-99-
6854 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 20 juni 2021.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert