Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Rezeda Ernst 5486 (30-05-0421) har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 29 maj 2021.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert