Dödande av orginalhandling

Hästpass för Citron 30-07-1038 har förkommit. Ägare ansöker om att döda originalhandling.
Duplikat kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 12 december 2020.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert