Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Facil 30-00-7204 samt betäckningsrapport L 18340
mellan Njord 612 och Nianna 5728 har förkommit. Ägare till dessa ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 14 oktober 2020.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert