Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Meralda 30-07-1419 har förkommit. Ägare ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 11 oktober 2020.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert