Svenska Russavelsföreningens årsmöte framflyttat

Svenska Russavelsföreningens styrelse tog vid telefonmöte den 25/3-20 beslut att flytta fram årsmötet med anledning av nuvarande läge gällande Covid-19.
Nytt datum för årsmöte är den 11 juli 2020 och det kommer att hållas i Väst-Russ område. Styrelsen önskar att få återkomma med uppgift om tid och plats så snart det är fastställt.
Beslutet kan komma att ändras om läget inte stabiliserats till dess.
Enligt uppdrag
Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-59143403, vardagar 08.00-11.00

Facebook User Timeline

Close
personal training cert