Påminnelse Avelsvärdering Grevagården 13-15 mars

Avelsvärdering år 2020 för ardenner, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss på Grevagården, Skövde

Grevagården, Skövde 13 mars 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga ardennerhingstar
Grevagården, Skövde 14 mars 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska brukshingstar
Grevagården, Skövde 15 mars 3-åriga nordsvenska brukshingstar samt sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk

Ev bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och ardennerhingstar genomförs under fredagen. Ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar genomförs under lördag eftermiddag.

Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se klassindelning nedan.

Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari 2020. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Internetanmälan

Prop Grevagården 2020

Facebook User Timeline

Close
personal training cert