Avelsvärdering 2020

Proposition till avelsvärdering söndag den 1 mars 2020 vid Suderbys gård, Gotland
Visningsberättigade raser:
Gotlandsruss
American curly
Amerikansk miniatyrhästAngloarab (*enbart exteriörbedömning. Även hingstar registrerade i raskod 01, 02, 04 och 14 är berättigade att visas för
godkännande inom angloavel. Dubbelkolla med  föreningen  om hingsten uppfyller kraven för visning innan anmälan görs)
Ardenner (endast hingstar tidigare godkända enligt rasvisa krav)
Clydesdale
Dartmoorponny
Exmoor
Haflinger
Irish Cob
Kaspisk Häst
Kigermustang
Lipizzaner
Morganhäst
Nordsvensk Brukshäst
Rysk Basjkir
Shagya-arab
Shire
Det kan komma att kompletteras med andra raser om avelsorganisationerna så önskar.
Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 21 januari 2020 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Prop Gotland alla raser 2020

Webbanmälan

Facebook User Timeline

Close
personal training cert