Ny rutin vid ägarbyte

Ny rutin för ägarbyte from 2019-08-01
För att göra det billigare för hästägarna samt komma från problemet med ej
utlösta ägarbevis kommer betalningsrutinen gällande ägarändringar ändras from
2019-08-01.

För att ägarbyte ska ske, måste ägarbytesavgiften förskottsbetalas.
Avgiften är på 200:- samt 10 kr för porto, dvs 210:- per häst och det ska
förskottsbetalas till Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4.

Inbetalningen måste följas med hästens namn enligt hästpasset, så vi vet till
vilken häst inbetalningen hör.

Skicka också den ägarbytes- eller ägarbevisblankett som hör till passet, i
original, till SvRAF:S registratur, adress enligt nedan.

Efter att inbetalning sker kommer ägarbeviset att skickas ut till ny ägare, vilket
görs ungefär en gång var 14:e dag, så normal handläggningstid är mellan 1-3
veckor innan ägarbeviset kommer hästägaren tillhanda, beroende på var i cykeln
begäran av ägaruppgifter inkommer.

Inga ägarändringar kommer att ske innan avgiften är betald.

Registrering av ägarbyte i samband med omregistrering från hingst till valack
Observera att om hästen ska registreras om från hingst till valack i samband med
ägarbyte, måste hästpasset skickas med. Det kommer efter att ändringen skett att
skickas tillbaka med rekommenderat brev, vilket kostar 100 kr i porto.
Kostnad för ägarbyte samt omregistrering till valack är således 300 kr, vilket
måste förskottsbetalas på samma sätt som i ovanstående text.

Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er till Svenska
Russavelsföreningens registratur, antingen via e-post eller per telefon enligt
uppgifter nedan. Telefontid mellan 8.00-10.00 vardagar.

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN
Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA
telefon 08-591 434 03, registrator@gotlandsruss.se

Facebook User Timeline

Close
personal training cert