Dödande av originalhandling

Hästpass tillhörande Moré 30-12-0064 har förkommit. Ägare ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 10 augusti 2019

Facebook User Timeline

Close
personal training cert