Två nya hingstar på Gotland

Resultat från avelsvärdering i Othem 20190301

3-åriga hingstar:
Gordon, e Gulldis 635 u Juliana 3811 e Kanel 442, uppf Börje Johansson, Klintehamn (Lojsta
Hed) äg Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge. 98888=41 p, temperament 9, 125-17,5. G tom 19,
plac 1

Foto: Liselotte Erixon

Wiklund e Whisky 594 u Dunia 5101 e Duktig 568, uppf/äg Annika Melin, Burs. 98888=41
p, temp 7, 126-18 cm. G tom 2019

Foto: Liselotte Erixon

Bold Wee, e Tyson II 536 u Vera 5126 e Niklas 467, uppf Linda och Laura Mattila, Finland,
äg Carina Östanbo, Visby. 87679=37p, temperament 6, 122-17,5 cm ej gdk

Stoj e Dundar 629 u Skoj 4951 e Lustig 561, uppf/äg Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge. ,
77788=37p, temp 8, 125-17,5 cm, ej gdk

Varman e Manicken 567 u Varette 4299 e Vagabond 360, uppf Bengt Ove Thomsson, Lye äg
Marianne Thomsson, Stånga. , 66688=34p, temp 9, 125-18 cm, ej gdk

4-åringar:
Iwar 728 e Whisky 594 u Irmelin 4859 e Micklas 571, uppf/äg Annika Melin, Burs.
98888=41 p, Temp 8, bruksprov 7797=7,5 snitt. 124-18 cm, GII tom 2022, plac I

Thorin 729 e Klints Vinst 681 u Trudelutt 5439 e Castello 628, uppf/äg Åsa Hedman, Buttle.,
98788=40 p, temp 9, bruksprov utf 2018, 125-17,5 cm. GII tom 2022, plac 2

Kingen e Kanalje 591 u Bus-Maja 5088 e Bus-Oskar 584, uppf Anna Widgren, Fårösund, äg
Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge. 98788=40p, temp 8, 126-17 cm, avbrutet bruksprov. Ej gdk.

Marilines Trubadur 730 e Exact 630 u Rapsodi 4822 e Nestor 570, uppf Louise Sjölund och
Stuteri Mariline, Näs, är Stuteri Mariline, Näs. 88798=40p, temp 9, 119-17,5 cm, bruksprov
utf 2018. Ej gdk pga veterinära anmärkningar gällande testikelstatus

Äldre hingstar:
Tacky Red f-14 e Jagga Ess 583 u Vira 4043 e Juventus 468, uppf Bent Hägg, Gerum (Lojsta
Hed) äg Towa Johansson, Västerhaninge. , 87867=36p, temp 8, 124-17,5 cm travrek 2.36,7

Quick Bond e Jagga Ess 583 u Vira 4043 e Juventus 468, uppf Bent Hägg, Gerum (Lojsta
Hed) äg Towa Johansson, Västerhaninge f- 13 88767=36 p, Temp 9, 129,5-19 cm, travrek
2.22,7. Ej gdk

Fantom 639 f-05 e Polar 415 u Ripadals Filippa 3641 e Ripadals Jecell 382, uppf/äg Caroline
Johansson, Visby, Elit

Facebook User Timeline

Close
personal training cert