Dödande av orginalhandling

Hästpass för Arvak 30-05-0084 har förkommit. Sofia Flink, Tärnsjö ansöker om att döda
originalhandling.
Duplikat kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 27 mars 2019.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert