Dödande av orginalhandling

Betäckningsrapport L 25715 där hingsten Union KL 721 betäckt stoet Embla 5231, har förkommit. Ägare tiull avkomman, Louise Olsson, Krika 2230, 264 92 Klippan ansöker om att döda originalhandling.

Hästpass kommer att utfärdas på kopia av betäckningsrapport om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 14 december 2018.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert