Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Torpets Azta 5150 har förkommit. Ägare Sanna Bergman, Marbäck 206, 740 47 HARBO ansöker om att döda originalhandling. Hästpass tillhörande Lojstas Farin 30-95-5468 har förkommit, ägaren ansöker om att döda originalhandling.

Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 6 oktober 2018.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert