Dödande av orginalhandlingar

Hästpass på Salvia KL 5648 har förstörts. Ägare Karin Cederberg Hjerpe, Gusseröd 217, 459 91 Ljungskile ansöker om att döda originalhandling.

Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 24 september 2018.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert