Dödande av orginalhandling

Hästpass på Mattis 30-04-8816, ägare Jenny Bring, Runneberg, Runnekulla, 541 92
Skövde,och Slättens Wendi Wii 30-10-0019, ägare Anne Mie Göransson, Norra Bussjövägen
193:15, 27199 Ystad har förkommit. Ägarna ansöker om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 12 juli 2018.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert