Dödande av orginalhandling

Hästpass på Amo-Liz 30-01- 7664 har förkommit. Ägare Arne Andersson, Ålstorp 732, 312
94 LAHOLM ansöker om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 25 maj 2018.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert