Beviljad dispens

Svenska Russavelsföreningens styrelse behandlade vid telefonmöte 20180319, den dispensansökan som inkommit från avelsvärderingsnämnden för russ, gällande Zlatan Nick 30-04-8628.
AVN har ansökt om dispens för att kunna införa Zlatan Nick i Riksstambok för russ, trots att han inte uppfyller rasvisa krav enligt gällande Hingstreglemente.
Styrelsen i Svenska Russavelsföreningen beslutade vid mötet att bevilja ansökan.
Enligt uppdrag
Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert